Wakaf Alquran untuk Para Hafizh Quran

0% funded

Al-Qur’an adalah kitab suci ummat islam yang menjadi pedoman kehidupan bagi kita. Mengarahkan dan mengajarkan ummat untuk hidup berdasarkan panduan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Wakaf quran tentunya menjadi pilihan karena pahalanya abadi terus mengalir sampai hari akhir nanti.

Apabila quran yang kita wakafkan itu dibaca, dihafalkan dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka wakif juga akan mendapatkan pahala yang sama. Terlebih lagi faedah para hafiz qur’an yang juga sangat besar yang akan memberi syafaat kepada 70 orang yang dicintainya.

Wakaf quran merupakan ibadah yang dilakukan guna sedekah berupa Al Quran dan disalurkan ke kepada calon-calon hafiz serta para hafiz quran. Sehingga apa yang Anda sedekahkan menjadi pahala jariyah.

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Para calon wakif cukup ikut program sejuta wakaf quran sebesar Rp 120.000 maka wakif akan mendapatkan 6 manfaat diatas.

Rp
Personal Info

Billing Details


Rekening Donasi Gerakan Kebaikan
Atas Nama : Goedang Zakat Al Khairaat
❤️ BNI Syariah 038 151 6270
🧡 Mandiri Syariah 709 881 1995
💛 BPD DIY Syariah 804 211 000044
💚 BRI 3008 01 034618 53 1
💙 Bank Muamalat 5310079232

Terms

Donation Total: Rp100.000